Vad är du i behov av?

Vi sitter på en bred kompetens och kan därför hjälpa dig mer flera olika byggrelaterade tjänster. Det inkluderar bland annat de nedan.

img

Innergårdsrenovering

Om din innergård behöver renoveras är vi företaget att satsa på. Vi kan renovera din innergård åt dig på ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av oss kan du få en vacker och trevlig innergård.

img

Projektering

Vi erbjuder även projektering när det kommer till olika typer av byggprojekt. Detta inkluderar bland mycket annat projektledning, framtagning av bygghandlingar, projekteringsledning- och samordning, samt hjälp med att ta fram en budget- och/eller kalkyl för ditt projekt.

img

Produktion

När det kommer till själva produktionsbiten kan vi bland annat hjälpa till med inköp av varor och material, byggledning, platschefer, arbetsledning, projektingenjörer, KMA-samordnare, och slutdokumentation.

img

Stöd för bättre förvaltning

Vi finns även här för att förse dig med stöd för bättre förvaltning. Med hjälp av detta kan vi bland annat skapa en bättre förståelse för olika koncept och färdigbyggnad, skapa bättre samordning och se till att det sker mindre fel när det gäller både projekteringen samt själva utförandet, samt högre produktivitet och kvalitet.